B'àbhaist do sampi a bhith na litir Ghreugach. Bha e co-ionnan ri "ss"

Sampi