Tha saideal ann an reul-eòlas 'na nì a tha a' dol cuairt mu phlanaid. Tha dà sheòrsa dhiubh ann, saidealan nàdarra leithid na Gealaich agus saidealan fuadain a chaidh a dhèanamh le mac an duine.

Dealbh beò dhe na saidealan a tha a' cuartachadh na Talamhainn.