Inbhir Àir, Carraig agus Cumnaig (sgìre Phàrlamaid Westminster) - Cànain