An Ruadh-Ghleann (sgìre Phàrlamaid na h-Alba) - Cànain