An Eaglais Bhreac an Ear (sgìre Phàrlamaid na h-Alba) - Cànain