An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "Dail Riata"

Chaidh 3,090 baidht a chur ris ,  15 bhliadhnaichean air ais
barrachd eachdraidh agus liosta de na righean - ainmean 'anglo' an drasta ach cuiridh mi na ainmean fìor ghaidhlig an àrd 'nuair a lorgas mi iad
 
(barrachd eachdraidh agus liosta de na righean - ainmean 'anglo' an drasta ach cuiridh mi na ainmean fìor ghaidhlig an àrd 'nuair a lorgas mi iad)
Seann rìoghachd [[Gaidhealach]] a bha stèidhichte air an aon talamh ri siorrachd [[Earra-Ghaidheal]] an latha an diuth. Chaidh aonadh a chur air bonn eadar an duthaich seo agus rìoghachd nan [[Cruithneach]] den ainm [[Pictavia]] fo [[Coinneach I na h-Alba|Coinneach mac Alpin]], Rìgh nan [[Sgaothaich]], anns a' bhliadhna [[843]].
 
 
==Na Sgaothaich a fagail Eirinn:==
 
Anns an an ceathramh linn tha na seanachai agus luchd eachdraidh an dùil gun d’thànaig dream mhòr de dhaoine [[Cèilteach]] gu taobh an iar na h-[[Alba]] bho rìoghachd ann an ceann a tuath [[Eirinn]] den ainm [[Dal Riata]]. ‘Se nan [[Sgaothaich]] a bha seo agus ‘siad na seann [[Ghaidhil]] a stèidhich rìoghachd [[Dal Riada]] ann an [[Earra-Ghaidheal]] agus ,an ceann còir air ceithir linn eile, a sheas le na [[Cruithneach|Cruithnich]] fo aon rìgh airson an dùthaich ùr den ainm Alba a bhonn-shuidhicheadh.
Tha e coltach gun d’fhanaig na Sgaothaich a dh-Alba ann an trì buidhnean bheag fo thriùir cheann-feadhna. ‘Se [[Fearghas]], Lathairn agus Aonghas a bh’air na trì cheannard ud agus ghabh iad sealbh air [[Ceann-tire]], [[Lathairn]] agus [[Eilean Ile]] leis an luchd-leanmhuinn aca.
Cha robh cus trioblaid a feathamh dhaibh oir bha beag shluaigh a fuireach air taobh siar Alba aig an àm ud agus tha sinn an dùil gun robh na Cruithnich dòchasal cuideachadh fhaidhinn bho na Sgaothaich an aghaidh na naimhdean aca gu deas.
Chaidh Fearghas a chrùnadh ‘na Ard-Rìgh agus bha an dithis eile, Lathairn agus Aonghas, nan àrd-riaghalairibh thairis air an fhearann air an do ghabh iad sealbh.
 
==Creideamh:==
 
Bha na Sgaothaich a cumail gu creideamh [[Chrìosd]] man àm a ghluais iad a dh-Alba agus an naomh [[Phadraig]] air an [[iompaireachd]] ann an [[Eirinn]]. 'Sann bho rìghrean Dhail Riada a dh'fhàs [[Eilean Idhe]] gu bhith na chrìdhe airson an creideamh agus eaglais [[Chrìosdaidh]] ann an taobh a tuath [[Breatainn]]. Bha è ainmeil airson na mannaich aige mar naomh [[Calum Cille]] agus bhiodh Rìghean bho iomadach duthaich air an tiodhlaiceadh ann. Bha an eilean gu math ainmeil airson fòghlam, na sgrìobhaidhean sgoileireal agus an ealan aig [[Abaid Idhe]].
 
==Rìghrean Dal Riada:==
 
*[[Fearghas]], [[495]]-[[501]]
* [[Domangart I]], [[501]]-[[507]]
* [[Comgall]], [[507]]-[[538]]
* [[Gabhran]], [[538]]-[[558]]
* [[Conall]], [[558]]-[[574]]
* [[Aedan]], [[574]]-[[608]]
* [[Eochaid]], [[608]]-[[629]]
* [[Connad]], [[629]]
* [[Domnal]], [[629]]-[[642]]
* [[Ferchar]], [[642]]-[[650]]
* [[Dunchad]], [[650]]-[[654]]
* [[Conall II]], [[650]]-[[660]]
* [[Domangart II]], [[660]]-[[673]]
* [[Maelduin]], [[673]]-[[688]]
* [[Domnall]], [[688]]-[[695]]
* [[Ferchar II]], [[695]]-[[697]]
* [[Eochaid II]], [[697]]
* [[Ainbcellach]], [[697]]-[[698]]
* [[Fiannamail]], [[698]]-[[700]]
* [[Selbach]], [[700]]-[[723]]
* [[Dungal]], [[723]]-[[726]]
* [[Eochaid III]], [[726]]-[[733]]
* [[Alpin]], [[733]]
* [[Muiredach]], [[733]]-[[736]]
* [[Eogan]], [[736]]-[[739]]
* [[Aed]], [[739]]-[[778]]
* [[Fergus II]], [[778]]-[[781]]
* [[Eochaid IV]], [[781]]
* [[Constantine]], [[781]]-[[820]]
* [[Oengus]], [[820]]-[[834]]
* [[Drust]], [[834]]-[[837]]
* [[Eoganan]], [[837]]-[[839]]
* [[Alpin II]], [[839]]-[[841]]
* [[Coinneach I na h-Alba|Coinneach]], [[841]]-[[843]]
 
'Se Coinneach mac Alpin an Rìgh mu dheireadh aig Dal Riada oir chaidh an Rìoghachd ùr [[Alba]] a stèidheachadh ann an 843 le e fhein mar Rìgh.
2,511

deasachadh