An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "Calbhanaich"

Chaidh 39 baidht a chur ris ,  6 bhliadhnaichean air ais
+ rs
No edit summary
(+ rs)
 
Seo an còig bun-bheachdan Chalbhnaich, air ainmeatach às Iain Calvin ([[Jean Calvin)]]:
 
== 1. Adhnair buileach ==
Leis a' pheachadh do ar ceud sinnsear, Adhamh agus Eubha, thuit iad o 'n ceud fhìreantachd, o 'n co-chomunn ri [[Dia]], mar sin dh'fhàs iad marbh ann am [[peacadh]], agus truaillidh gu h-iomlan, ann an uile bhuadhaibh an anama, agus ann an uile bhuill an cuirp. Do bhrìgh gu 'm b'iadsan Freumh a chinne-dhaoine uile, bha ciont a' pheacaidh seo air a mheas, agus am bàs ceudna 's a' pheacadh agus anns an nàdur thruaillidh, air iomchar a dh'ionnsuidh an sliochd uile a tha teachd uatha tre ghinealaich ghnàthaichte. O 'n truaillidheachd cheudna seo, leis am bheil sinn gu tur air ar cur o ghleus a chum aon nì maith, air ar dèanamh neo-chomasach maith air bith a choimhlionadh, agus air ar suidheachadh 'n a aghaidh, air ar n-aomadh gu h-iomlan chum an uilc, tha na h-uile peacadh gnìomha a' teachd.
 
== 2. Taghadh neo-chùmhnantach ==
 
== 3. So-réite sònraichte ==
Tha na h-[[Aingeal|ainglean]] agus na daoine so a bha air an roimh-thagadh agus air an roimh-òrduchadh mar so, air an comharachadh fa leth, agus gu neo-chaochlaideach, agus tha 'n àireamh cho cinnteach, agus cho sònraichte, 's nach feudar a mheudachadh, no a lughdachadh. Nuair an Tìghearna I^osa Crìosd a chur bàs air ann chrann-cheusaidh, meòmhraich E an roimh-thagadh phobull gu dearbh fhéin seadh.
 
== 4. Ghràs éifeachdach ==
 
5. Tuiteam as gràs
 
[[Roinn-seòrsa:Creideamh]]
32,506

deasachadh