An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "An Dr Fionnlagh MacLeòid"

Chaidh 67 baidht a chur ris ,  7 bhliadhnaichean air ais
b
(chruthaicheadh An Dr Fionnlagh MacLeòid)
 
==A bheatha==
 
Rugadh agus thogadh e ann an [[Nis]], [[Leòdhas]]. <ref>MacDhòmhnaill, D. (deas.) (1970) ''Briseadh na Cloiche'' Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, d.84 </ref> Fhuair e foghlam aig [[Oilthigh Obar Dheathain]] far an robh e na oileanach còmhla ri Dòmhnall Iain MacLeòid.
<ref>MacLeod, D.J., 1990. 'Gaelicʼs Recovery'. ann an A. Hetherington (deas.) ''Highlands and Islands: A Generation of Progress''. Aberdeen: Aberdeen University Press, d.162 </ref> Bha e na òraidiche ann an psychology aig Oilthigh Obar Dheathain. <ref>MacDhòmhnaill, D. (deas.) (1970) ''Briseadh na Cloiche'' Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, d.84 </ref> <ref>Thomson, D. (deas.) ''Gàidhlig ann an Albainn'', Glasgow: Gairm 1976, d.92 </ref> Bha e ag obair ann am foghlam mar 'primary adviser' anns na h-Eileanan an Iar. <ref>Thomson, D. (deas.) ''Gàidhlig ann an Albainn'', Glasgow: Gairm 1976, d.92 </ref> Bha an Dr Fionnlagh MacLeòid am measg a' chiad urrasairean aig [[Sabhal Mòr Ostaig]] còmhla ri [[Sir Iain Noble]], [[Somhairle MacGill-Eain]], D.R. Dòmhnallach, agus Gòrdan Barr.
 
<ref>[http://www.smo.uhi.ac.uk/gd/colaiste/eachdraidh-na-colaiste Eachdraidh na Colaiste air làrach-lìn SMO] </ref> 'S ann air a chaidh a' chiad [[Duais Dhòmhnaill Meek|duais Dhòmhnaill Meek]] a bhuileachadh ann an 2010. <ref>[http://www.hebrides-news.com/dr_finlay_literary_prize-23810.html Hebrides News]</ref> Bidh e ag obair mar phreasantair cuideachd, gu sònraichte anns an sreath 'Sin Thu Fhèin' air [[BBC Alba]] far am bi e a' còmhradh le iomadh duine ainmeil ann an saoghal nan Gaidheal. Bidh e cuideachd a' nochdadh gu tric air [[Radio nan Gaidheal]] mar aoidh, a' bruidhinn mu eachdraidh na h-Eileanan an Iar agus sgrìobhaidhean Gàidhlig.
Fhuair e foghlam aig [[Oilthigh Obar Dheathain]] far an robh e na oileanach còmhla ri Dòmhnall Iain MacLeòid.
<ref> MacLeod, D.J., 1990. 'Gaelicʼs Recovery'. ann an A. Hetherington (deas.) ''Highlands and Islands: A Generation of Progress''. Aberdeen: Aberdeen University Press, d.162 </ref>
 
Bha e na òraidiche ann an psychology aig Oilthigh Obar Dheathain. <ref>MacDhòmhnaill, D. (deas.) (1970) ''Briseadh na Cloiche'' Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, d.84 </ref> <ref> Thomson, D. (deas.) ''Gàidhlig ann an Albainn'', Glasgow: Gairm 1976, d.92 </ref>
 
Bha e ag obair ann am foghlam mar 'primary adviser' anns na h-Eileanan an Iar. <ref> Thomson, D. (deas.) ''Gàidhlig ann an Albainn'', Glasgow: Gairm 1976, d.92 </ref>
 
Bha an Dr Fionnlagh MacLeòid am measg a' chiad urrasairean aig [[Sabhal Mòr Ostaig]] còmhla ri [[Sir Iain Noble]], [[Somhairle MacGill-Eain]], D.R. Dòmhnallach, agus Gòrdan Barr.
<ref> [http://www.smo.uhi.ac.uk/gd/colaiste/eachdraidh-na-colaiste Eachdraidh na Colaiste air làrach-lìn SMO] </ref>
 
'S ann air a chaidh a' chiad [[Duais Dhòmhnaill Meek|duais Dhòmhnaill Meek]] a bhuileachadh ann an 2010. <ref> [http://www.hebrides-news.com/dr_finlay_literary_prize-23810.html Hebrides News]</ref>
 
Bidh e ag obair mar phreasantair cuideachd, gu sònraichte anns an sreath 'Sin Thu Fhèin' air [[BBC Alba]] far am bi e a' còmhradh le iomadh duine ainmeil ann an saoghal nan Gaidheal. Bidh e cuideachd a' nochdadh gu tric air [[Radio nan Gaidheal]] mar aoidh, a' bruidhinn mu eachdraidh na h-Eileanan an Iar agus sgrìobhaidhean Gàidhlig.
 
==Clàr-sgrìobhaidhean==
 
====Ficsean ann an irisean agus cruinneachaidhean====
* 'An Cluaisean' ann an MacDhòmhnaill, D. (deas.) ''Briseadh na Cloiche.'' Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, 1970, td. 63-69
* 'Victoria agus Albert' ''Gairm'' Àir. 51, d 265
* 'Gèam airson Dithis', ''Gairm'' Àir. 199, d.269.
 
====Dealbhan-chluiche====
* ''Seonaidh''<ref> MacDhòmhnaill, D. (deas.) (1970) ''Briseadh na Cloiche'' Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, d.84 </ref>
* ''Ceann Cropaig''<ref> MacDhòmhnaill, D. (deas.) (1970) ''Briseadh na Cloiche'' Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, d.84 </ref>
* ''An Seachdamh Gealach''<ref> MacDhòmhnaill, D. (deas.) (1970) ''Briseadh na Cloiche'' Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, d.84 </ref>
* ''An Comadaidh''<ref> MacDhòmhnaill, D. (deas.) (1970) ''Briseadh na Cloiche'' Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, d.84 </ref>
* ''Na balaich air Rònaidh: dealbh-chluich airson réidio ann a sia earrainnean''; na deilbh le Domhnall Mac a' Ghobhainn. Obar-Dheadhan: Oilthigh Obar-Dheadhan, 1972.
* ''Teaghlach Thormoid Bhuidhe: dealbhan-cluichechluiche rèidio'' Steòrnabhagh: Acair, 1990.
* 'Bar' ''Gairm'' Àir. 196, d.354. (dealbh-chluich/ còmhradh beag ann an taigh-seinnse, mu chor na Gàidhlig)
* 'An Latha a Thàinig an t-Ailbhean’ "Gairm" Àir.197 Geamhradh 2001/2002, d. 63-69.
* 'Siorap Ina' ''Gairm'' Àir. 198, d.136. (dealbh-chulichchluich bheag)
 
====Leabhraichean Chloinne====
 
====Eadar-theangaichean====
* ''Blàir mhór an t-Saoghail'' le Anna Jungmann, dealbhan le Doffy Weir. Edinburgh: Oliver and Boyd 1977.
** leabhar eachdraidh: Hannibal agus Blar Loch Trasimene - Cortes am measg nan Aztecs - An Armada - Blar Abhainn na Fala
* ''Na rinn i orra'' le Angharad Tomos. Steòrnabhagh: Acair 1986. ISBN: 086152084X (eadar-theangaichte on Chuimris)
* ''Mac'An Duinn'' le Angharad Tomos. Steòrnabhagh: Acair 1987 ISBN: 0861520800X (eadar-theangaichte on Chuimris)
* ''A' Chnapag'' le Angharad Tomos. Steòrnabhagh: Acair 1988 (eadar-theangaichte on Chuimris)
* ''A' Ghuanag'' le Angharad Tomos. Steòrnabhagh: Acair 1988 (eadar-theangaichte on Chuimris)
* ''Ubhlan tofaidh puth'' le Angharad Tomos. Steòrnabhagh: Acair Earranta 1988 (eadar-theangaichte on Chuimris)
* ''Siud agaibh meic'' le Angharad Tomos. Steòrnabhagh: Acair Earranta 1988 (eadar-theangaichte on Chuimris)
* ''The Norse mills of Lewis''; illustrations by John Love. Steòrnabhagh: Acair 2009
** dreach Bheurla de ''Muilnean Beaga Leòdhais''
**
 
 
==Sgrìobhaidhean mu a dheidheann==
* 'An Sgeilp Leabhraichean: Na Balaich air Rònaidh, le Fionnlagh MacLeòid' ''Gairm'' Àir. 80, d.371.
* ''An Introduction to Gaelic Fiction'' le Moray Watson
 
==Craoladh==
243

deasachadh