An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "Iain Mac a' Ghobhainn"

Chaidh 723 baidht a chur ris ,  7 bhliadhnaichean air ais
Sgeul-beatha
(Sgeul-beatha)
 
== Sgeul-beatha ==
Rugadh e ann an Glaschu ann an 1928, ach bha a phàrantan à Leòdhas agus ghluais an teaghlach dhan [[Leòdhas]] nuair a bha e fhathast òg, ann an 1930. Thogadh e ann am [[Pabail]], aon baile far a thogadh [[Ruaraidh MacThòmais]] agus [[Anna Frater]]. B' e [[Gàidhlig na h-Alba|Gàidhlig]] an prìomh cànan aige. Bhàsaich athair leis [[A' Chaitheamh|a' chaitheamh]]. Chaidh e dhan Sgoil Phabail, [[Sgoil MhicNeacail]] ann an [[Steòrnabhagh]] is rinn e ceum anns an [[Oilthigh Obar Dheathain]] ann am [[Beurla]]. Cheumnaich e ann an 1949. Rinn e seirbheis nàiseanta agus às dèidh na seirbheis, bha e ag obair mar thidsear ann an Bruaich Chluaidh agus, airson bliadhnaichean, anns an [[Oban]]. Dh'fhàg e Àrd-Sgoil an Òbain ann an 1977, oir bha e ag iarraidh a bhith a' sgrìobhadh làn-thìde. Nuair a phòs e Donalda Gillies Logan, ghluais iad dhan [[Taigh an Uillt]]. Ann an 1980, fhuair e OBE. Gu mì-fhortanach, thàinig [[aillse]] air agus chaochail Iain Mac a' Ghobhainn ann an 1998, nuair a bha e 70 bliadhna a dh'aois.
 
Rinn e ceum anns an [[Oilthigh Obar Dheathain]]. Às dèidh an oilthigh, bha e ag obair mar tidsear anns an [[Oban]].
 
== Cuspairean ==
* ''[[Eadar Fealla-dha is Glaschu|Eadar Fealla-dhà is Glaschu]].'' Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, [[1974]].
* ''Na h-Eilthirich''. Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, 1983.
* [[An t-Eilean agus an Cànan|''An t-Eilean agus an Cànan.'']]'' ''Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, [[1987]].
 
=== Rosg Gàidhlig ===
* 'An Coigreach', ''Gairm'' 25 (1958): cuideachd ann an ''Eadar Peann is Pàipear'' (133-138).
* ''[[Bùrn is Aran]].'' [[1960]]. 'An Duine Dubh', 'Burn': cuideachd ann an ''Eadar Peann is Pàipear'' (deas. le Dòmhnall Iain MacIomhair, Glaschu: Gairm, 1985, 102-103, 167-171).
* ''[[An Dubh is an Gorm|An Dubh is an Gorm.]] ''Obair-Dheadhain: Oilthigh Obair-Dheadhain, [[1963]]. 'An Comhradh', 'Aig a' Chloich-Chuimhne', 'An Taghadh': cuideachd ann an ''Eadar Peann is Pàipear'' (113-115, 127-129,150-154)
* 'Ioseph', ''Gairm'' 43 (1963): cuideachd ann an ''Eadar Peann is Pàipear'' (11-13).
* ''[[Iain am Measg Nan Reultan]].'' [[1970]].
* ''[[Maighstirean is Ministearan]].'' [[1970]].
* ''[[An t-Adhar Ameireaganach]].'' [[1973]].
* ''[[Rabhdan is Rudan]].'' [[1973]].
* ''[[An t-Aonaran|An t-Aonaran.]] ''Glaschu: Oilthigh Ghlaschu, [[1976]].
* 'Mairead', ''Gairm'' 120 (1982): cuideachd ann an ''Eadar Peann is Pàipear'' (41-43).
* ''[[Bùrn is Aran]].'' [[1987]].
* [[A' Bheinn Oir]]. [[1989]].
* [[Na Speuclairean Dubha|''Na Speuclairean Dubha'']]''.'' [[1989]].
* [[Turas tro Shaoghal Falamh|''Turas tro Shaoghal Falamh.'']] [[1991]].
* [[Na Guthan|''Na Guthan'']]''.'' [[1991]].
* [[An Dannsa mu Dheireadh|''An Dannsa mu Dheireadh'']]''.'' [[1992|199]].
 
=== Dealbhan-chluich sa Ghàidhlig ===
*[[From Bourgeois Land]] [[1969]]
*[[Survival Without Error]] [[1970]]
*[[My Last Duchess]] [[1971]]
*[[Goodbye Mr Dixon]] [[1974]]
*[[Hami Autumn]] [[1974]]
*[[The Notebooks of Robinson Crusoe]] [[1975]]
*[[River, River]] [[1978]]
*[[On the Island|''On the Island'']] [[1979]]
*[[Murdo]] [[1981]]
*[[A Field Full of Folk]] [[1982]]
 
=== Sguleachdan Goirid sa Bheurla ===
* [[The Black and the Red|''The Black and the Red.'']] [[1970]].
* [[The Hermit and Other Stories|''The Hermit and Other Stories.'']] [[1977]].
* "Greater Love" ann an ''The Grafton Book of Scottish Short Stories. ''Deas. le James Campbell. London: Grafton Books, [[1984|1984.]] Pp. 227-235.
 
===Bàrdachd Cruinnichte===
*''Selected Poems.'' [[1970]].
*''Selected Poems.'' 1955-1982, [[1982]].
*''Selected Poems.'' [[1985]].
*''Selected Poems.'' [[1990]].
*''Collected Poems. '' [[1992]].
 
=== Aistean ===
* [[The Golden Lyric: an Essay on the Poetry of Hugh MacDiarmid|''The Golden Lyric: an Essay on the Poetry of Hugh MacDiarmid'']]''. ''[[1967]]
* ''[[Towards the Human|Towards the Human: Selected Essays]]''[[Towards the Human|.]] Edinburgh: MacDonald,1986.
 
===Eadar-theangachadh===
* ''[[Dàin do Eimhir|Eimhir]]''. Translated by Iain Crichton Smith, with an introduction by [[An t-Ollamh Dòmhnall Meek|Professor Donald Meek]]. Steòrnabhagh: Acair Earranta, 1999.
*''Modern Gaelic Verse. '' [[1966]].
*'Moladh Beinn Dòbhrainn' le [[Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir]]. 1969.
*[[Ben Dorain by Duncan Ban MacIntyre]] [[1969]]
 
=== Mar neach-deasachaidh ===
* ''Moments in Glasshouses''. [[1987]]
* còmhla ri C. King: ''Twelve More Modern Scottish Poets''. [[1986]]
 
===Àistean sgoilearachd mu a dhèidhinn===
* Frederic Lindsay (1977). "Disputed Angels. The Poetry of Iain Crichton Smith." ''Akros'' 12:3 December, 15-26.
* John Blackburn.<em> The Poetry of Iain Crichton Smith. </em>Glasgow: Association for Scottish Literary Studies, 1993.
* Colin Nicholson (deas.). <em>Iain Crichton Smith : Critical Essays. </em>1992.
* Carol Gow (deas.). <em>Mirror and marble : the Poetry of Iain Crichton Smith. </em>1992.
 
==Ceanglaichean a-muigh==
*[http://www.bbc.co.uk/alba/foghlam/larachnambard/poets/iain_crichton/am_bard/ BBC: Làrach nam Bàrd: Iain Crichton Mac a' Ghobhainn]
* [http://e-storas.com/secondary.aspx/e-storas-multi-resources.aspx?showgroup=Iain%20Crichton%20Mac%20a%E2%80%99%20Ghobhainn E-Stòras: foghlam-video mu dhèidhinn Iain Mac a' Ghobhainn, a bheatha is obair]
* [http://www.youtube.com/watch?v=-xBU2wGZuIM "Off the Page", video aig Youtube le Iain Mac a' Ghobhainn]
* [http://www.scottishpoetrylibrary.org.uk/poetry/poets/iain-crichton-smith Iain Mac a' Ghobhainn aig Scottish Poetry Library]
243

deasachadh