Sìol-lann, àite neo togalach far a bheil eòrna, cruinneachd ⁊c air a chumail an aghaidh uisge, ainmhidhean ⁊c.

Sìol-lann ann an Sasainn