Se spòrs buidheann agus seòrsa rugbaidh a tha ann an rugbaidh lìog. Chan eil rugbaidh-lìog cho diofraichte bho rugbaidh union, ach tha stoidhle-chluich nas fileanta 's docha, chan eil ach sianar sa scrum agus 13 duine air an raon-cluich.

Geama ann an Brisbane, Astràilia.

Se Sasainn-a-tuath agus Astràilia-a-tuath far a bheil e as neartmhòr.

Aiste ceangailteDeasaich