Northern Territory locator-MJC.png

Roinn mòr de Astràilia, sa cheann a tuath dhen dùthaich. Chan e stàit a tha ann, ged a tha e aibhiseach mòr, agus chan eil ach 70,000 duine a' fuireach ann.