'S e uachdar/bàrr-reòite a tha ann an reòiteag. 'S e biadh milis a tha ann, barragach reòite.

Reòiteag Eadailteach

Smaoinichear gun robh reòiteag aig na Sìonaich bho thùs, agus, is docha, gun do ghiùlan Marco Polo e dhan Roinn-Eòrpa.