Is e prògram leanmhainn òrduighean a thuigeas coimpiutair. Bithidh prògram sgrìobhte ann an cainnt foirmeil, ris an abrar cànan prògramaidh, agus rùnaichte a thoirt gnìomh àraidh gu buil.

#include <stdio.h>
int main(void)
{

puts("Hello world!");
return 0;

}

Cod prògram coimpiutair, sgrìobhte anns a' chànan C

Faodaidh prògram bhith eadar-oibreach no a dh'àireamhadh dreachd a dàta air a chur a-steach. Faodaidh, no chan fhaod, prògram crìochnachadh.

Faic cuideachdDeasaich