Se tomhas lionna a tha ann am pinnt. Tha co-ionnan ris an ochdamh cuid de ghalan. Cleachdar gus leann agus bainne a reic.

Pinnt