Ainneamhag

(Air ath-sheòladh o Phoenix)

’S e ainneamhag (Beurla “phoenix”) eun a loisgeas e fhèin is a bhios ag aiseirigh às an luaithre. Bidh iad beò mìle bliadhna.

Ainneamhag