Tha peata na bheathach nach eil fiadhaich, neo a tha callda neo soitheamh, agus nach eil ag obair, mar cù-chaorach, neo each agus nach eil airson itheadh/bainne mar cearc, muc neo gobhar.

Mar is trice, tha còin nam peataichean, ach bidh cuid ag obair cuideachd
An cat agus an na peataichean as fheàrr le daoine

Bho àm gu àm, cleachdar "peata" mar ainm dhuine, gu h-àraid clann.

Peataichean cumantaDeasaich