Tha Patach () na fuaimreag sa aibidil Eabhra. Tha i co-ionnan ri “à” .

Patach