Tha ruadhag a' tighinn an seo. Is docha tha sibh lorg brù-dhearg

Liocarcinus vernalis

Tha Partan, Crùbag neo Ruadhag na bheathaich mara (maorach) aig a bheil deich casan. Tha dà spòg ghearr air, agus tha iad coltach ri giomach.

Nuair a thilgeas partan a chuir plaoisg, canar bogag ris.