Minichear parabòla air raon a reir comh-ordaghnaich Des Chartes, leis an co-ionnanas

Parabòla

mar sin

agus