Tha pàirce na ghàrradh mòr a thèid a chleachdadh le duine sam bith, neo seòrsa achaidh neo lèana.

Pàirce ann an Tours