Se seorsa pocanach a tha ann an numbat, tha iad a' fuireach ann an Astrailia.

Numbat