'S e an comas obair a dhèanamh a tha ann an lùth.

Is e an t-aonad neirt anns an t-Siostam Eadar-nàiseanta nan Aonadan a tha ann an "Joule" (comharra J).

Mhìnichear an Joule a bhith An uimhir neirt a tha dìth a ghluais forsa de 1 Newton tro astar de 1 meatair.

Seòrsaichean neirtDeasaich

Tha iomadh seòrsa cumhachd san domhainn ach tha iad uile co-cheangailte ri na ceithir neartan bunaiteach. Bidh na neartan laidear is na mì-fhallain dìreachd ag obair aig astar goirid,se iad a tha cunntachailairson a cumail seorsa nucleons (buail dealain) agus cruachd nuclei (atomic nucleus) comhla.Bidh electromagnetic neart a cluich eadar chargean dhealain agus bidh an neart gravitational a snàmh eadar neartan eadar-dhealaichte.

Tha Pauli exclusion principle a tha a deanamh suas an curam airson na caillean (atoms) ,gus nach bidh na caillean a dol thairais air a cheile,tha seo ciamar a tha an neart gu math roc agus duilich ri gluasad ach, tha fhathast a toirt feum dhan neart electromagnetic a bhios a' cur na stuthan seo ri cheile. Tha uile de na neartan eile co-cheangailte ri na ceitheir seo. Mar suathadh (friction) , se foillseachdadh de an electromagnetic a ni na cailleanaig dha uachdar agus am Pauli exclusion principle, a cuir stad air caillean gus nach theid iad tro a cheile. Na neartan ann an cruinnleum air a thogail le Dlighe Hooke, tha iad cuideach freagairt a thanaig bho neartan electromagnetic agus an exclusion principle a bhios a cluich an pàirt nuair a tha an rud a tighinn air ais dhansuidheachadh ceart aige.Neartan meadhon-sheachnach,se sin an neart bhidh a toirt air luaths is cabhag, nì e cuideachsin luath no slaodach ma tha sinn a dol ann an cearcallan.