Tha neactar na lionn milis sa bhios seilleanan is drannd-eòin a cruinneachadh às na blàthan. Tionndaidh na seilleanan gu mil e.

Neactair sa bhlàth