Neach-iùil air trèana

'S e neach-iùil duine a reiceas bileagan air bus, trèana ⁊c.