Is docha tha thu lorg nathair-mara (snàigean)

Sea serpent.jpg

Tha nathair-mhara na chreutair ùirsgeulach, mar nathair neo easgann glè mhòr.[1] Tha sgeulachdan mu nathraichean-mara glè aosda, a' dol air ais gu àm Babilon, m.e. Tiamat. Ged a tha cuid a' creidsinn gu bheil iad ann, chan eil fianais cho math orra. Tha Niseag coltach ri nathair-mhara, ged a tha ise a’ fuireach ann an Loch Nis.

IomraidheanDeasaich

  1. Nunmeseum