'S sreath bheanntan àrd ann an Èirinn iad Na Cruacha Gorma. Tha iad suidhichte ann an Contae Dùn nan Gall a deas no Tìr Chonaill mar a chanas a' mhòr-chuid ris.

Na Cruacha Gorma