Còraichean cleachdair aig "$1" air an nua-dheasaicheadh