Tha meall a' ciallachadh cnoc neo beann reamhar neo maol.

Sealladh bhon "Connors Hill", faisg air Swifts Creek, Victoria