Tha luath na phùdar a bhios air fhàgail as dèidh do rudeigin a bhith air losgadh.

Luath