Is iomadh loch ann an Alba air a bheil an t-ainm Loch an Ime.

Is dòcha gu bheil sibh a' lorg: