'S e mamal a tha ann an los-leathann (Beurla beaver; "beubhair"/"biobhair").

Los-leathann

Mhair an t-ainm “los-leathann” ann an Lochabar gu deireadh an 18mh no toiseach an 19mh Linn, rud a tha a’ toirt oirnn creidsinn gun robh na biastan sin dùchasach ann an Albainn suas dhan àm sin. Chan eil am facal los bitheanta ann an Gàidhlig an latha an-diugh, ach a-mhàin san t-seagh “torradh, sliochd, beachd”, ach is e “llost” am facal àbhaisteach air ‘earball’ anns a’ Chuimris.

Ceanglaichean a-machDeasaich