Lagh Gay-Lussac

Is e cuspair Lagh Gay-Lussac an càirdeas eadar am bruthadh air agus an Meudachd (Tomhais-Lìonaidh) de thomad ghais. Chaidh a fhoillseachadh ann an 1808.

Lagh Gay-LussacEdit

Bruthachd/Toirt = Cunbhalas