Bha KZ Ravensbrück 'na concentration camp sa Ghearmailt rè an Dàrna Chogaidh Mhòir. Bha e 90km tuath air Berlin agus is ann do bhoireannaich a bha e.

Boireannaich à KZ Ravensbrück a' dèanamh obair-bhrùid