Dearcan
Iubhar ann an Llangernyw, a' Chuimrigh

Iubhar (Laideann taxus): craobh shior-uaine le dearcan dearg puinnseanach oirre.