Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean

Is e Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean (Beurla: Highlands and Islands Enterprise) a' bhuidheann Riaghaltais a tha an sàs ann an leasachadh eaconomach agus coimhearsnachd ann an sgìre a tha aʼ còmhdachadh barrachd is an dàrna leth de dhʼfharsaingeachd na h-Albann agus a tha ʼna dachaigh do bharrachd is 450,000 daoine.

Chaidh a cur air bonn sa bhliadhna 1965 mar Bòrd Leasachaidh na Gàidhealtachd ʼs nan Eilean (Beurla: Highlands and Islands Development Board). Sa bhliadhna 1991 dhʼatharraich i gu Iomairt na Gàidhealtachd ʼs nan Eilean.

Ceanglaichean a-machDeasaich