Iodhal: iomhaigh, duine neo nì don dèan daoine adhradh mar gum b'e dia a bha ann.

Creag air a bheil dath dearg. Seo eiseimpleir iodhal Hindu.