'S e mion-fhacal a tha ann an “Iar-leasachan” (Beurla ‘’suffix’’), a thèid aig deireadh facail. 'S e iar-leasachan a tha ann an “-an”, agus “-ag” a nochdas anns na facail “balachan” agus “nìonag” (nighean-ag).

Iar-leasachan eile sa GhàidhligDeasaich

  • “- ach”, me “Sasannach” (Sasainn-ach)
  • “-ear”, no “-air(e)” mar “ainmear” (ainm-ear) 7 “seinneadair” (seinn)