Iadh-shlat neo iath-shlat (lonicera): luibh le blàthan cùbhraidh air a bhios a' direadh.

Iadh-shlat

Ainmean eileDeasaich

Seo cuid dhen ainmean a tha air iadh-shlat:

 • caora-mheanglain
 • cas-fa-chrann
 • dealbh-a’-chrainn
 • deoghalag, deolag, deolagan neo deothlag
 • fàileantan
 • feineag
 • fèithlean
 • leum-chrann
 • lus na croise
 • lus-a'-chroinn
 • lus-na-meala
 • uillean neo uilleann