Tha Hobart an prìomh-bhaile ann an Eilean Thasman.

Hobart is Beinn Wellington bho Constitution Dock