Fosgail am prìomh chlàr-taice
Gualann dhaonna

Tha trì cnàmhan ann an gualainn: cnàmh an ugain, slinnean agus cam-dhubh.

Faodaidh gualann oisinn no uileann monaidh a chialladh mar an ceudna.