B’ e adha no àdha no grùthan ball-bodhaig a ghlanas puinnsean a-mach an fhuil is do chorp.

Grùthan