Tha Golowji an Voth (Beurla: Round Island Light) anns na h-Eileanan Syllan.