Tha gnothachas (air a bheil gnìomhachas cuideachd) 'na eagrachas a tha an sàs malairt bathar agus/no sheirbheisean.