'S e giùirne, foinne no cnap cairgneach air mullach, no air taobh monaidh.

Giùirne ann an Swabian Alb