Tha gath na grèine a' comharrachadh sreath solas na grèine.

Gathan na grèine