Is e facal-fhreumhachd sgrùdadh thùis fhaclan, agus rothlas cruth is ciall fhaclan tro thìde.

Bithidh cànanaichean a' rannsachadh eachdraidh fhaclan le bhith a' sgrùdadh seann teacsan agus na h-eadar-dhealaichean is na samhlaichean eadar dualchainntean.