Tha Fireannach na ghnè fhàs-beairt.

Samhladh an fhireannaich

Seallaibh cuideachdDeasaich