B'àbhaist do fau a bhith na litir Ghreugach. Bha e co-ionnan ri "W"

Fau (litir Ghreugach