Tha factoraidh (no taigh-tionnsgain, taigh-ceàirde, no taigh-gnìomhachais) na taigh/togalach-dhèantaichean, ionad luchd-gnothaich, neo taigh-ceàirde. Tha am facal a' tighinn à Beurla far an robh e "manufactory" bho thùs.

Boireannach ag obair ann an fhactoraidh